top of page

אירועים

אירועים לשנת 2015

27.12.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

כשהגיטרה מנגנת - השפעת המוסיקה העממית הספרדית והפלמנקו על יצירותיהם של בוקריני, אלבניז, גרנדוס, ורודריגו, חלק 2. הקתדרה "מרחבים", משגב

 

21.12.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי המפוח: מפוחית ואקורדיאון. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

 

14.12.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

 מולדתי - המוסיקה הצ'כית העממית והשפעותיה על יצירותיהם של דבוז'אק וסמטנה. בית יד לבנים, חיפה

13.12.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

כשהגיטרה מנגנת - השפעת המוסיקה העממית הספרדית והפלמנקו על יצירותיהם של בוקריני, אלבניז, גרנדוס ורודריגו, חלק 1. הקתדרה "מרחבים", משגב

 

29.11.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

מולדתי - המוסיקה העממית הצ'כית והשפעותיה על יצירותיהם של דבוז'אק וסמטנה, חלק 2. הקתדרה "מרחבים", משגב

23.11.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי ההקשה. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

20.11.15

קונצרט - לילות בגני ספרד

רסיטל לקול ופסנתר עם זמרת הסופרן יהלי תורן. קונצרט סגור, חיפה

15.11.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

מולדתי - המוסיקה העממית הצ'כית והשפעותיה על יצירותיהם של דבוז'אק וסמטנה, חלק 1. הקתדרה "מרחבים", משגב

9.11.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי הנשיפה ממתכת: החצוצרה והטרומבון. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

1.11.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

צ'ארדש הונגרי - המוסיקה העממית ההונגרית והשפעותיה על יצירותיהם של היידן, ליסט וברטוק, חלק 2. הקתדרה "מרחבים", משגב

26.10.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי הנגינה ממתכת: הטובה והקרן. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

26.10.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

צ'ארדש הונגרי - המוסיקה העממית ההונגרית והשפעותיה על יצירותיהם של היידן, ליסט וברטוק. בית יד לבנים, חיפה

18.10.15

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

צ'ארדש הונגרי - המוסיקה העממית ההונגרית והשפעותיה על יצירותיהם של היידן, ליסט וברטוק, חלק 1. הקתדרה "מרחבים", משגב

17.10.15

קונצרט - לילות בגני ספרד

רסיטל לקול ופסנתר עם זמרת הסופרן יהלי תורן. אולם צוותא, טבעון

 

12.10.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי הנשיפה מעץ: הקלרינט והסקסופון. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

31.8.15

הרצאה מוסיקלית - עולמם המופלא של כלי הנגינה

משפחת כלי הנשיפה מעץ: האבוב והבסון. בית אבא חושי, חיפה. הרצאה סגורה

1/1

Please reload

אירועים לשנת 2016

14.11.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

חלל חלילי - המוסיקה הישראלית - מפגש בין העממי לקלאסי. בית יד לבנים, חיפה

17.9.16

קונצרט - לילות בגני ספרד

רסיטל לקול ופסנתר עם זמרת הסופרן יהלי תורן. בית יד לבנים, חיפה

12.9.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

אמריקאי בפריס - המוסיקה העממית האמריקאית והשפעותיה על גרשווין. בית יד לבנים, חיפה

11.7.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

געגועים הביתה - שופן והמוסיקה הפולנית העממית. בית יד לבנים, חיפה

16.5.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

טרולים ושדונים - השפעת המוסיקה העממית הנורבגית על יצירותיו של גריג. בית יד לבנים, חיפה

10.5.16

טקס יום הזיכרון

הופעה עם חבורת הזמר מנעד. בית יד לבנים, חיפה

7.5.16

ערב שירי לוחמים

הופעה עם חבורת הזמר מנעד. בית יד לבנים, חיפה

21.3.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

הכיכר האדומה - השפעת המוסיקה הרוסית העממית על יצירותיהם של רימסקי קורסקוב, צ'ייקובסקי ומוסורגסקי. בית יד לבנים, חיפה

20.3.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

חלל חלילי - המוסיקה הישראלית - מפגש בין העממי לקלאסי. הקתדרה "מרחבים", משגב

6.3.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

אמריקאי בפריס - המוסיקה העממית האמריקאית והשפעותיה על גרשווין. הקתדרה "מרחבים", משגב

21.2.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

געגועים הביתה - שופן והמוסיקה הפולנית העממית. הקתדרה "מרחבים", משגב

12.2.16

רסיטל לפסנתר - מסע עולמי: יצירות לפסנתר בהשפעה עממית אתנית

מיצירותיהם של שופן, ברהמס, גרנדוס, אלבניז, דביסי וברטוק. קונצרט סגור, חיפה

7.2.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

טרולים ושדונים - השפעת המוסיקה העממית הנורבגית על יצירותיו של גריג. הקתדרה "מרחבים", משגב

25.1.16

כנס מקהלות וחבורות זמר - ט"ו בשבט

 ניהול מוסיקלי של כנס מקהלות וחבורות זמר וניצוח על חבורת הזמר מנעד. בית יד לבנים, חיפה

24.1.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

הכיכר האדומה - השפעת המוסיקה הרוסית העממית על יצירותיהם של רימסקי קורסקוב, צ'ייקובסקי ומוסורגסקי, חלק 2. הקתדרה "מרחבים", משגב

10.1.16

הרצאה מוסיקלית - מהעממי לקלאסי

הכיכר האדומה - השפעת המוסיקה הרוסית העממית על יצירותיהם של רימסקי קורסקוב, צ'ייקובסקי ומוסורגסקי, חלק 1. הקתדרה "מרחבים", משגב

 

Please reload

bottom of page